choreografie bitek

Příprava a realizace rvaček či šermířských bitek - oficiálních soubojů, přepadů za zálohy apod. Ztvárnění odlehčené, brutální či čistě technické. Případné propojení herců s profesionálními bojovníky. 

choreografie duelů

na základě scénáře - návrh choreografie souboje. Využití nebo naopak záměrné vyhnutí se rekvizitám a stavbě na jevišti. V dalším kroku následují plánované zkoušky a poté sladění duelu přímo na jevišti

výběr zbraní

Po konzultaci s režií navrhneme druh zbraní (případně zbrojních doplňků). Samozřejmostí jsou zbraně zajišťující maximální bezpečnost protagonistů - jsou tupé, odlehčené a z co nejtrvanlivějších materiálů, ale zároveň výtvarně zpracované pro scénické užití. Přihlížíme i k zobrazovanému období a lokalitě (meče, šavle, kordy,...)

pěstí, rány, kopance

Poradíme a připravíme herce na realistické avšak bezpečné dávání i přijímání úderů od obyčejné facky až po údery kolenem či hlavičkou. 

přestřelky

Bezpečné použití palných zbraní, reakce na postřely, stavba pistolových duelů

předělovací lišta